Hoang Trieu travel- Tour Trong Nước - Du lịch Tết m lịch Kỷ Hợi 2019> HUYỀN THOẠI CN ĐẢO - MỒNG 1 TẾT M LỊCH

HUYỀN THOẠI CN ĐẢO - MỒNG 1 TẾT M LỊCH

HUYỀN THOẠI CN ĐẢO - MỒNG 1 TẾT M LỊCH
3 Ngy - 2 Đm
Mã tour                 :  TNASGN2513-05022019-KM
Khởi hành              : 05/02/2019
Ngày về                 : 07/02/2019
Thời gian đi            : 3 Ngày - 2 Đêm
Điện thoại đặt tuor : 0904 358 037

6,990,000 đ
Đặt tour